Wij zijn Plein 40-45

Wij zijn Plein ’40-’45 is een buurtcoalitie van bewoners, ondernemers en stadsdeel Nieuw-West. Samen zetten wij ons in voor een mooie en leuke buurt voor iedereen.

We komen op verschillende momenten bij elkaar op en rondom Plein ’40-’45. Tijdens de Wij Zijn Plein Ontbijten waar we al het nieuws over onze buurt bespreken. Of tijdens de Toekomstcafés waarin we samen nadenken over de vernieuwing van het plein en de omgeving.

Op en rondom het plein organiseren we ook evenementen en acties. Bijvoorbeeld samenkomsten waarin we aandacht besteden aan de bijzondere plek waar we wonen. Zoals de Vrijheidsmaaltijd in 2019. Of de prikactie van de meiden van Jong Plein ’40-’45 op de landelijke opschoondag.

Wil je ook meedenken over onze buurt, of zelf iets organiseren? Stuur ons een berichtje!

Carillon Plein 40-45

Waarom Wij Zijn Plein ’40-’45?

Door met elkaar samen te werken bouw je aan een leuke en fijne buurt voor iedereen. Een buurt die levendig is, waar mensen elkaar kennen, zich welkom en thuis voelen. Dit doen we door intensief samen op te trekken als bewoners, ondernemers en stadsdeel Nieuw-West. Wij sluiten ons aan bij de Co-City aanpak, dit gaat uit van het samenwerken met meerdere partijen aan een ‘common’. Een ‘common’ (of in het Oudnederlands een ‘meent’), is een gezamenlijk goed, zoals een plein, park of speeltuin. Dit zijn plekken van ons allemaal. Waarvoor we eigen, maar ook gedeelde verantwoordelijkheden hebben.

Grondleggers van de Co-City aanpak zijn professoren Christiane Iaone (Rome) en Sheila Foster (Washington DC). Zij schreven het ‘LABoratory for the Governance of the Commons’, met daarin theorieën over nieuwe vormen van besturen en samenwerken. Inmiddels doen meer dan 100 steden over de wereld mee met de Co-City aanpak.

In juni 2018 ondertekenden bewoners, ondernemers, woningcorporaties, de HvA en stadsdeel bestuurders het Co-City Convenant voor Plein ’40-’45. Ook Christian Iaione en Sheila Foster waren medeondertekenaar. Hiermee is Wij Zijn Plein ’40-’45 onderdeel van een internationale samenwerking waarbij de lessen van de Co-City aanpak worden uitgewisseld.