De leukste vakantie ooit

Klik hier voor het hele filmpje

Nog nooit hadden de kinderen van de Josephus Jittastraat en de Paul Scholtenstraat zo’n leuke vakantie gehad. De vakantie van hun leven, zeggen de kinderen zelf.

Op een veldje tegenover het huis van Willie Krop timmeren ze en werken als paarden. Ze maken een toneelstukje en zetten op een kraampje popcorn en limonade klaar voor de genodigden. De buurt heeft een briefje in de bus gekregen met een uitnodiging. Aan het begin van de voorstelling dagen ze elkaar uit, knokken, schelden totdat iemand zegt: “Dit moet je niet doen.” Dus niet discrimineren en kwaad worden, en als vrienden uit elkaar gaan. Iedereen is gelijk.

De leeftijd van deze kinderen loopt van 4 tot 15 jaar, het zijn jongens en meisjes van alle kleuren door elkaar. Door die mix van kinderen komen er ook ouders van allerlei afkomst mee.

Op een dag scheppen ze een kuil om een zwembad te maken. Ze zijn er dagen mee bezig. Er worden plastic zakken in gelegd. Dan gaan er emmers water in. Met een slang erbij gaat het vlugger. Er ontstaat een modderpoel. Inmiddels loopt de temperatuur op tot 30 graden, het geklieder kent geen einde.

In een boom is een hut gebouwd, waar ze nu nog plezier van hebben. Ze maken armbandjes van plastic die ze voor 10 cent verkopen op eigen getimmerde stalletjes. Daarop leggen ze ook rommelmarkt spullen om te verkopen. Af en toe komen ze de hond van Willie Krop uitlaten en krijgen daar een waterijsje voor.

In de zomer van 2020 hebben deze kinderen een fantastische vakantie gehad.